18.05.2015
Манифест Постгуманизма

Манифест Постгуманизма

В истории существует множество примеров личностей, не желающих принимать свою человеческую идентичность. Будда считал исчезновение собственного «я/эго» необходимым условием для истинного просветления. Фараоны древнего Египта считали себя скорее богами, нежели людьми; такого же мнения о себе, хоть и в меньшей степени, придерживались и короли средневековой Европы. Ницше забавлялся идеями о возможностях сверхчеловека и провозгласил о смерти Бога. Христос пошел на страдания, чтобы выделить себя из общей массы.

24.02.2015
Маніфест кіборгів

Маніфест кіборгів

Кіборг безстрашно відданий пристрасті, іронії, інтимності та перверсії. Він опозиційний, утопічний і повністю позбавлений невинності. Більше не підвладний полярності публічного та приватного, кіборг визначає собою технологічний поліс, що частково базується на революції соціальних відносин в oikos’і, в домогосподарстві. Природа та культура переробляються – жодне з них більше не може бути ресурсом для привласнення чи асиміляції іншого.

08.09.2014
Вправи з деконструкції Просвітництва

Вправи з деконструкції Просвітництва

Замість послідовності етапів розвитку, що розгортаються в лінійному порядку, історія сплітається у павутиння культурних алюзій, що існуюють одночасно в даний момент буття. Стилізація та палімпсести, а не лінійність та компартменталізація розкривають характер сучасного світу..